SOLAPUR (MAHARASHTRA)

Party:Bharatiya Praja Surajya PakshaS/o|D/o|W/o: Sidram Nagnath GaydhankarAge: 34Address: Block No.31,Bharat Hsg.Soc.South sadar Bazar,Solapur-413003Name Enrolled as Voter in: 249, Solapur City Middle Vidhansabha Matdar Sangh (Maharashtra) constituency , at Serial no 166 in Part no 252Email:vishnugaidhankar1@gmail.comContact Number: 7020214704

Self Profession:Worker
Spouse Profession:Housewife